Menu

ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

+

สำหรับไอซ์ทีเลมอนโซดา

  1. สำหรับไอซ์ทีเลมอนโซดา

    • ตัก ไอซ์ที เลมอน ชาปรุงสำเร็จชนิดผง ตราลิปตัน ไอซ์ที ลงในภาชนะ
    • เติมน้ำเปล่า คนให้ละลายเข้ากันดี เทใส่ลงในพิมพ์น้ำแข็ง นำเข้าแช่เย็นช่องแช่แข็ง ประมาณ 12 ชั่วโมง หรือจนแข็ง
    • แกะน้ำแข็งออกจากพิมพ์ใส่ลงในแก้วสลับกับเลมอน จากนั้นรินโซดาจนเต็มแก้ว ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงาม จัดเสิร์ฟ