Menu
คะแนน

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เราแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ชัดเจนในบทบาทของเรา เราเป็นหนึ่งในแบรนด์ ผู้ค้าปลีกและบริษัทด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีปณิธานความมุ่งมั่นต่อบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่มีเพิ่มมากขึ้น

แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับให้การใช้พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล และย่อยสลายได้เป็นเรื่องปกติ และเราต้องการการสนับสนุนจากคุณด้วยเช่นกัน!

เช่นเดียวกับโลโก้ “please recycle” ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Unilever Food Solutions มีคำแนะนำวิธีจัดการแต่ละส่วนของบรรจุภัณฑ์ของเราหลังใช้งานระบุไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้กับแต่ละส่วนของบรรจุภัณฑ์: นำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิลหรือกำจัดทิ้ง แต่ละวิธีแทนด้วยไอคอนภาพที่ชัดเจนดังอธิบายไว้ด้านล่างนี้ 

ดูที่ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของคุณและดูวิธีการ

นำกลับมาใช้ซ้ำ

นำกลับมาใช้ซ้ำ

คุณสามารถนำภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่ากลับมาใช้ซ้ำได้โดยการเติมหรือใช้บรรจุสิ่งของอื่นๆ

รีไซเคิล

รีไซเคิล

นำส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วใส่ในถังหรือให้กับธนาคารขยะรีไซเคิลที่เหมาะสม - ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับจุดรับขยะรีไซเคิลใน ประเทศไทย

กำจัดทิ้ง

กำจัดทิ้ง

กำจัดทิ้งส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วในถังขยะ

 

คำแนะนำสำหรับบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท

ฝาปิด และ ถัง, ฉลาก

ฝาปิด และ ถัง, ฉลาก

วิธีการกำจัด : เอาฉลากออก ทำความสะอาดถังและฝาปิด

ทิ้งที่ไหน : แยกฉลากทิ้งลงในถังขยะสำหรับทิ้งกระดาษหรือทำลายทิ้ง แยกฝาปิดและถังทิ้งลงถังขยะสำหรับทิ้งพลาสติก ถังและฝาปิดสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ฝาปิด และ กระปุก

ฝาปิด และ กระปุก

วิธีการกำจัด : เอาฉลากออก ทำความสะอาดกระปุกและฝาปิด

ทิ้งที่ไหน : แยกฉลากทิ้งลงในถังขยะสำหรับทิ้งกระดาษหรือทำลายทิ้ง แยกฝาปิดและกระปุกทิ้งลงถังขยะสำหรับทิ้งพลาสติก กระปุกและฝาปิดสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ถุง และ ฉลาก

ถุง และ ฉลาก

วิธีการกำจัด :

ทิ้งที่ไหน : แยกถุงทิ้งลงในถังขยะสำหรับทิ้งพลาสติก

 

เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการรีไซเคิล

อย่างที่เราทุกคนทราบกันดี ขยะพลาสติกเป็น หนึ่งในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน จนถึงปัจจุบัน พลาสติกกว่า 8.3 พันล้านตันถูกผลิตขึ้นและส่วนใหญ่ถูกนำไปทิ้ง (ที่มา: Science Daily)

หากอัตรานี้ยังดำเนินต่อไป พลาสติกจำนวน 12 พันล้านตันจะถูกนำไปฝังกลบหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในปี 2050 สิ่งนี้นำไปสู่ความไม่ยั่งยืนและจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่าง

การเก็บและจำแนกวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจว่าวัสดุเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

เป้าหมายของเราคือ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้การรีไซเคิลและขณะเดียวกัน สร้างความตระหนักในระดับรัฐบาลและ NGO เรามีหลายโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้การรีไซเคิลให้มากขึ้นและสร้างนิสัยการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปณิธานความมุ่งมั่นต่อแผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Unilever Sustainable Living Plan) ได้ที่ เกี่ยวกับเรา

 

หน้าหลัก
เมนู
สั่งสินค้า
รถเข็น
เมนูอาหาร