Menu

ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

+

สำหรับเลเยอร์มิลค์ที

  1. สำหรับเลเยอร์มิลค์ที

    • แช่ ลิปตัน ชาผงชนิดซองฉลากสีเหลือง ลงในน้ำร้อนประมาณ 2-3 นาที นำถุงชาออก
    • เติมน้ำเชื่อมลงในน้ำชา คนให้เข้ากันดี
    • ใส่น้ำแข็งลงในแก้ว รินน้ำชาข้อที่ 2 ลงในแก้ว ตามด้วยนมสดและน้ำดอกอัญชัน ตกแต่งด้วยดอกอัญชันและใบสะระแหน่ จัดเสิร์ฟ