Menu

ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

+

สำหรับชานมปั่นทรงเครื่อง

  1. สำหรับชานมปั่นทรงเครื่อง

    • แช่ ลิปตัน ชาผงชนิดซองฉลากสีเหลือง ลงในน้ำร้อนประมาณ 2-3 นาที นำถุงชาออก
    • ใส่น้ำชาข้อที่ 1 นมข้นหวาน  นมข้นจืด และน้ำแข็งลงในโถปั่นน้ำผลไม้ ปั่นจนละเอียด
    • ใส่เม็ดแมงลักลงในแก้ว เทส่วนผสมข้อที่ 2 ลงไปจนเต็มแก้ว ตกแต่งด้วยแปะก๊วยเชื่อม ถั่วแดงเชื่อม ลูกเดือยเชื่อม และพุทราจีนเชื่อม จัดเสิร์ฟ