Menu

ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

+

สำหรับชานมปั่นทรงเครื่อง

 • ลิปตัน ชาผงชนิดซองฉลากสีเหลือง 2 ก 2.0 ซอง
 • น้ำร้อน 0.5 กระบวย
 • นมข้นหวาน 2.5 ออนซ์
 • นมข้นจืด 2.0 ออนซ์
 • น้ำแข็ง 22.0 ออนซ์
 • แปะก๊วยเชื่อม
 • ถั่วแดงเชื่อม
 • ลูกเดือยเชื่อม
 • พุทราจีนเชื่อม
 • เม็ดแมงลัก
 1. สำหรับชานมปั่นทรงเครื่อง

  • แช่ ลิปตัน ชาผงชนิดซองฉลากสีเหลือง ลงในน้ำร้อนประมาณ 2-3 นาที นำถุงชาออก
  • ใส่น้ำชาข้อที่ 1 นมข้นหวาน  นมข้นจืด และน้ำแข็งลงในโถปั่นน้ำผลไม้ ปั่นจนละเอียด
  • ใส่เม็ดแมงลักลงในแก้ว เทส่วนผสมข้อที่ 2 ลงไปจนเต็มแก้ว ตกแต่งด้วยแปะก๊วยเชื่อม ถั่วแดงเชื่อม ลูกเดือยเชื่อม และพุทราจีนเชื่อม จัดเสิร์ฟ