ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

การเก็บรักษาอาหาร

อาหารแต่ละชนิดมีวิธีการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดโดยใช้ระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

 • ตารางแสดงอุณหภูมิการเก็บรักษาอาหารในแต่ละประเภท

  ประเภท ชนิด อุณหภูมิ (ºC) อุณหภูมิ (ºF)
  เนื้อส้ตว์ เนื้อสัตว์แช่แข็ง < -12°C < 10°F
    เนื้อแช่แข็งที่ต้องละลาย 0°C to 4°C 32°F to 39°F
  ปลาและอาหารทะเล อาหารทะเลแช่แข็ง -18°C 0°F
    อาหารทะเลที่ต้องละลาย 0°C to 4°C 32°F to 39°F
  ผัก ผัก 0°C to 4°C 32°F to 39°F
  ผลิตภัณฑ์นม นม 2°C to 4°C 35°F to 39°F
  ไข่ ไข่ 3°C to 4°C 37°F to 39°F
  แหล่งที่มา:The Environmental Public Health (Food Hygiene) Regulations issued by National Environment Agency (NEA), 2005. Singapore.

การปรุงอาหาร

การปรุงอาหารที่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต้องทำการปรุงไม่ต่ำกว่า 15 วินาที วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ตัววัดอุณหภูมิเพื่อเช็คว่าอาหารถูกปรุงอย่างถูกต้อง ตารางด้านล่างแสดงถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการปรุงอาหารในแต่ละประเภท

 • อุณหภูมิขั้นต่ำในการปรุงอาหารแต่ละประเภท

  ประเภท ชนิด อุณหภูมิขั้นต่ำในการปรุง (ºC) อุณหภูมิขั้นต่ำในการปรุง (ºF)
  เนื้อสัตว์ เนื้อสเต็ก 63°C 145°F
    เนื้ออบ 63°C 145°F
   

  เนื้อบด
  (หมู & เนื้อ)

  68.3°C 155°F
   

  เนื้อยัดใส้
  (หมู & เนื้อ)

  68.3°C 155°F
   

  เนื้อสัตว์ที่ฉีดนำมัน
  หรือน้ำเกลือ
  (หมู & เนื้อ)

  68.3°C 155°F
    แฮม 71°C 160°F
  สัตว์ปีก ไก่/ไก่งวง 74°C 165°F
    เป็ด/ห่าน 74°C 165°F
  อาหารทะเล ปลา 63°C 145°F
  ไข่ ไข่ 71°C 160°F
  อื่น ๆ เครื่องปรุงต่าง ๆ 74°C 165°F
    อาหารที่กินเหลือ 74°C 165°F

เพื่อช่วยให้คุณได้ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารได้อย่างถูกต้อง ขอแนะนำให้พิมพ์ตารางและติดใกล้กับพื้นที่ที่เก็บอาหารหรือปรุงอาหารเพื่อเป็นการเตือนพนักงานตลอดเวลา ตารางแสดงอุณหภูมิการเก็บรักษาอาหารในแต่ละประเภท (temperature storage chart)  อุณหภูมิขั้นต่ำในการปรุงอาหารแต่ละประเภท (cooking temperature chart)