ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

เพื่อให้คุณได้เสิร์ฟอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของคุณ 10 เคล็ดลับที่เรานำมาฝาก

 1. การตรวจรับอาหาร
  • ตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียด
  • หลีกเลี่ยงการเก็บอาหารในอุณหภูมิห้อง เพื่อที่จะได้เก็บอาหารได้ยาวนานขึ้น
  • ตรวจสอบภาชนะ หีบห่ออย่างละเอียด และเก็บรักษาให้ถูกวิธี
  • ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทุกตัว เพื่อป้องกันสินค้าที่ผิดปกติหรือผิดประเภท

 2. การเก็บรักษาและการนำออกไปใช้
  • ให้จดบันทึกวันที่รับสินค้า วันที่ผลิต และวันหมดอายุไว้เสมอ
  • ติดฉลากบนสินค้าและจดบันทึกจำนวน
  • ใส่ใจกับการนำสินค้าไปใช้ เพื่อให้รู้ว่าสินค้าอะไรควรใช้ก่อนหรือใช้หลัง
  • เก็บอาหารที่ปรุงสุกไว้เหนืออาหารที่ยังไม่ปรุงเสมอ และมีภาชนะครอบเสมอ และให้ภาชนะเย็นลงทุกครั้งก่อนนำไปเก็บในตู้เย็น
  • ไม่ควรวางกล่องสินค้าลงบนพื้น ควรมีฐานรองกล่องเสมอ
  • ให้เก็บสินค้าในอุณหภูมิประมาณ 10°C ถึง 21°C (50°F ถึง 70°F) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อโรค

 3. การเตรียมอาหาร
  • เมื่อละลายน้ำแข็งจากปลา เนื้อ หรือไก่ ควรใช้ไมโครเวฟ
  • ไม่ควรปล่อยให้อาหารแช่แข็งละลายโดยไม่มีภาชนะครอบ เพื่อป้องกันสิ่งเจือปนที่อาหารอาจสัมผัส

 4. การปรุงอาหาร
  • ปรุงอาหารให้สุกทั่วกันทั้งหมดเพื่อฆ่าหรือลดจุลินทรีย์
  • ให้ทำการบันทึกการปรุงอาหารที่ต้องปรุงในปริมาณมาก เพื่อให้การปรุงเหมือนกันทุกครั้ง

 5. การคงสภาพอาหารให้เหมือนเดิม
  • เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคให้หลีกเลี่ยงการเก็บอาหารสุกในอุณหภูมิห้อง โดยเก็บอาหารประเภทร้อนแบบร้อน และเก็บอาหารประเภทเย็นแบบเย็น
  • ตรวจสอบอุณหภูมิในอาหารอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 2 ชั่วโมง
  • หลีกเลี่ยงการผสมกันระหว่างอาหารเพิ่งปรุงเสร็จกับอาหารที่นำออกมาขาย จำหน่าย
  • ปิดอาหารเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเชื้อโรค

 6. การทำให้อาหารเย็นลง
  • ค่อยๆ ลดอุณหภูมิลง โดยสองชั่วโมงแรกลดจาก 57°C เป็น 21°C (135°F เป็น 70°F) และอีกสี่ชั่วโมงให้ลดอุณหภูมิลงจาก 21°C เป็น 5°C (70°F เป็น 41°F)
  • แบ่งปริมาณอาหาร เพื่อให้อาหารเย็นลงเร็วขึ้น
  • จุ่มภาชนะที่ใส่อาหารลงในน้ำแข็งหรือวางภาชนะในช่องแช่เย็น เมื่อนำมาใช้อาหารจะได้เย็นเร็วขึ้น

 7. การนำอาหารมาอุ่น
  • อุ่นอาหารโดยใช้อุณหภูมิที่ 74°C (165°F) ประมาณ 15 วินาที และอุ่นทุก ๆ สองชั่วโมงเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  • ตรวจสอบอาหารที่ปรุงแล้วก่อนนำมาอุ่นเพื่อดูว่ายังนำมาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้อีกหรือไม่

 8. การเสิร์ฟอาหาร
  • ตรวจสอบว่าอาหารได้ทำมาเสิร์ฟแบบถูกสุขสุขลักษณะหรือไม่
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัวอย่างสม่ำเสมอ
  • เสิร์ฟอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับจานนั้น ๆ

 9. การจัดการอาหารที่เหลือ
  • จัดการอาหารที่เหลืออย่างถูกต้องเพื่อลดการสูญเสีย
  • อาหารที่ยังไม่ได้ถูกรับประทานสามารถนำมาเสิร์ฟได้ โดยนำมาจัดใส่ในภาชนะใหม่หรือนำมาปรุงเป็นอาหารประเภทอื่น เช่น เปลี่ยนขนมปังให้กลายเป็นพุดดิ้ง

 10. การยกเลิกอาหาร
  • หากคุณตรวจพบอาหารมีโอกาสเจอกับเจ้าเชื้อโรค ให้ตรวจสอบสาเหตุตั้งแต่อาหารที่ถูกเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า หรือย้อนไปตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียม การเก็บรักษา หรือการรับสินค้ามาแต่ต้น
  • หากอาหารมีสิ่งปลอมแปลง ให้ยกเลิกการเสิร์ฟ หรือการเก็บรักษา หรือยกเลิกการปรุงทันที
  • เก็บรวบรวมรายการข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอยู่ตลอดเวลา