ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

 • ผักคึ่นช่าย
 • ซีเรียลที่มีส่วนประกอบของกลูเตน (อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต หรือข้าวที่ผสมจากสองสายพันธุ์นี้)
 • ไข่ไก่
 • ปลา
 • ถั่วลูปิน (ชนิดถั่วแห้งในสายพันธุ์ Fabaceae)
 • นม
 • หอย
 • มัสตาร์ด
 • ถั่วลิสง
 • เมล็ดงาดำ
 • สัตว์ทะเลที่มีเปลือก อาทิ กุ้ง ปู กั้ง
 • ถั่วเหลือง
 • สารฟอกขาว (ที่ใช้เป็นสารกันบูด อาทิ ในผลไม้แห้ง ไวน์ และมันฝรั่งสำเร็จรูป)
 • ถั่วแห้ง อาทิ อัลมอนด์
 • สารซัลไฟต์ (ที่ความเข้มข้นเกิน 10 มิลลิกรัม/ 1 กิโลกรัม ต้องถูกแจ้งบนฉลาก)