ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

ปัญหาที่ 1: เรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่ได้เตรียมเวลาและค่าใช้จ่ายเรื่องการอบรมพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวที่ ถูกต้อง

ทางออก: การอบรมอาจทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้น แต่การอบรมเป็นสิ่งที่สำคัญ และให้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เราไม่อยากให้คุณประหยัดเล็ก ๆ น้อย ๆ กับสิ่งที่จำเป็นกับธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย อาหาร เพราะหากลูกค้าของคุณพบว่าพนักงานในร้านคุณไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อุปกรณ์งานครัวที่ผิดและไม่ถูกสุขลักษณะ ย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของธุรกิจคุณและสุดท้ายกระทบต่อรายได้ของคุณ

ปัญหาที่ 2: เรื่องภาษาและวัฒนธรรม

พนักงานของร้านมีความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม มีความเข้าใจคำว่า “มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร” ไม่เท่ากัน

ทางออก: เชฟต้องทำหน้าที่ในการกำหนดและวางกฎเกณฑ์เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร” กับพนักงานทุกคน และให้ทุกคนยอมรับมาตรฐานนั้นและปฏิบัติให้เหมือนกัน และมาตรฐานเหล่านั้นจะต้องถูกสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านรูปแบบการอบรมที่ถูกต้องและเหมาะสม

ปัญหาที่ 3 : เรื่องระดับการศึกษาและความสามารถในการอ่านเขียนของพนักงาน

พนักงานร้านมีระดับการศึกษาไม่เท่ากัน ทำให้ความรู้ความเข้าใจรวมถึงการปฏิบัติตัวต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป

ทางออก: จัดฝึกอบรมหรือเขียนวิธีการปรุงเมนูต่าง ๆ แบบง่ายที่สุด คุณอาจเพิ่มเติมรูปภาพ หรือจำลองเหตุการณ์เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารหลากหลายมุม เพื่อให้พนักงานเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ปัญหาที่ 4 : การตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารของพนักงาน

พนักงานไม่ได้ตระหนักว่าอาจมีเชื้อโรคต่างๆ สามารถเข้าไปเจริญเติบโตในอาหารได้

ทางออก: เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานน้อง ๆ คนอื่น ๆ เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะเจริญเติบโตในอาหาร สิ่งที่ดีที่สุดคือให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ โดยมีภาพประกอบเพื่อช่วย ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (ตัวอย่างเช่น FATTOM)

สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโมเดลของ FATTOM ให้คลิ้กลิงก์ไปที

ปัญหาที่ 5 : ผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย

เราไม่สามารถตรวจสอบผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของทุกราย ในทุก ๆ ขั้นตอนได้

ทางออก: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ โดยสามารถดูได้จากประวัติของบริษัทนั้น ๆ หรือเข้าเยี่ยมชมเพื่อตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย และถือโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีไปในตัวหรือคุณอาจเลือกใช้วิธีการตรวจสอบประวัติแบบการบอกต่อ และดูว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไร

ปัญหาที่ 6 : ลูกค้าที่ไวต่อการแพ้

อาจมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไวต่อการแพ้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก กลุ่มคนท้อง หรือกลุ่มผู้สูงอายุ

ทางออก: ให้คิดว่าลูกค้าทุกคนมีโอกาสไวต่อการแพ้ เมื่อมองทุกคนมีโอกาสเสี่ยง ความปลอดภัยของอาหาร จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นต้องหมั่นตรวจสอบให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวด้านความปลอดภัยของอาหารอยู่เสมอ

ปัญหาที่ 7 : การเข้าออกของพนักงาน

การเข้าออกของพนักงานเป็นเรืองปกติของธุรกิจอาหาร ดังนั้นพนักงานคนใหม่ที่เข้ามาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกถ่ายทอดเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสิ่งจำเป็น

ทางออก: หากคุณเผชิญกับเรื่องพนักงานลาออก อย่างแรกที่ต้องทำคือคุณต้องพยายามโน้มน้าวพวกเขาให้อยู่ทำงานกับคุณต่อด้วยแผนการกระตุ้น การให้รางวัลกับพนักงานที่ให้มีความสามารถ ให้ความรู้ เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาหรือเติมความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้เขาได้พัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว หรือให้หัวหน้าช่วยให้พนักงานได้ก้าวสู่ระดับสูงได้เร็วขึ้น

ถึงแม้คุณจะกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามควรกันงบประมาณบางส่วนให้กับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร และเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ก็ควรให้บรรลุผล พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอย่างถูกต้องแก่ทุกคน