ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

 • อย่างแรก ควรงดให้บริการอาหารแก่ลูกค้า
 • สอบถามเกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่ลูกค้ารับประทานในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 • ให้การดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะเร่งนำตัวผู้ป่วยให้รับการดูแลโดยแพทย์
 • ยกเลิกใช้วัตถุดิบอาหารจากห้องเก็บของหรือห้องครัว ที่น่าจะเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ
 • หยุดการปฏิบัติงานครัวเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา
  และหากจำเป็นควรตรวจสอบโดยดูจากอาหารที่ถูกนำออกเสิร์ฟย้อนกลับไปถึงขั้นตอนการปรุงอาหาร จนไปถึงการจัดเก็บว่าแต่ละขั้นตอนเป็นมาอย่างไร เพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้จริงของอาหารเป็นพิษ
 • ตั้งทีมหรือหน่วยงานเพื่อมาดูแลปัญหานี้โดยเฉพาะ และกำหนดบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลแก่นักข่าว
 • ตั้งเป้าที่จะแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ไม่ควรจัดการเพียงเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบเท่านั้น หลายบริษัทที่ทำเช่นนั้นมักทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิม
 • เมื่อสามารถระบุสาเหตุของปัญหาได้แล้ว รีบแก้ไขและหาวิธีในการป้องกันการเกิดซ้ำ
 • ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของบริษัท แถลงความคืบหน้าและมาตรการในการจัดการปัญหาของทางบริษัท กับนักข่าวและสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจอีกครั้ง
 • เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการทำงาน และประเมินวิธีการที่จะสามารถเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารให้มากขึ้นอีก