Menu
คะแนน
การจัดการครัว

05:55

1. การจัดการครัว

ความสำคัญของกระบวนการและขั้นตอนในครัว เหตุใดการจัดซื้อ การควบคุมสต็อก และความปลอดภัยด้านอาหารจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของครัวและมีบทบาทในการจัดการต้นทุนและของเสีย

การจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

05:58

2. การจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบเมนูอัจฉริยะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดวิธีหนึ่ง แต่ประโยชน์ของเมนูอัจฉริยะนั้นมีมากกว่าแค่ส่วนต่างกำไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการส่วนผสมอย่างมีประสิทธิภาพโดยดูวิดีโอนี้

การใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า

05:47

3. การใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า

เมื่อออกแบบเมนูแล้ว ยังมีอีกหลายสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อใช้วัตถุดิบแต่ละอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยิ่งมีขยะอาหารในครัวน้อยลงเท่าไร ต้นทุนก็จะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้น เราจะสอนวิธีการในวิดีโอนี้

ความสำคัญของการรับและจัดเก็บอาหาร

04:02

4. ความสำคัญของการรับและจัดเก็บอาหาร

วิดีโอนี้อธิบายความสำคัญของขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดการการรับและการจัดเก็บอาหาร โดยใช้คำแนะนำด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อป้องกันการเน่าเสีย และสอนสาเหตุที่เราควรใช้ระบบไฟโฟ (FIFO)

การรับของ

02:39

5. การรับของ

วิดีโอนี้อธิบายวิธีจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบ วิธีระบุความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เมื่อส่งมอบ และวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ผลิตวัตถุดิบปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้

ระบบไฟโฟ

06:18

6. การจัดเก็บ ความปลอดภัยด้านอาหารและระบบไฟโฟ (FIFO)

เรียนรู้วิธีจัดเก็บอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการเน่าเสีย วิดีโอนี้อธิบายระบบไฟโฟ (FIFO) ในการนำผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ที่สุดไปไว้ด้านหลังของเก่า ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามระบบนี้ คุณอาจใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่เพิ่งมาถึง โดยมองข้ามสต็อกของเมื่อวานที่เน่าเสีย

หน้าหลัก
เมนู
สั่งสินค้า
รถเข็น
เมนูอาหาร