Menu

ฉันทำงานใน…

ดำเนินการต่อ

เนื้อหาถูกปรับแต่งให้ตรงกับลักษณะธุรกิจของคุณ

+

ขั้นตอนการทำส่วนผสมไข่เค็มชิลลี่มาโย่ ดิปปิ้ง

 1. ขั้นตอนการทำส่วนผสมไข่เค็มชิลลี่มาโย่ ดิปปิ้ง

 2. ขั้นตอนการทำไข่เค็มชิลลี่มาโย่ ดิปปิ้ง

  • ผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ปั่นในโถปั่นจนเป็นเนื้อละเอียดดี
  • ถ่ายใส่ภาชนะที่สะอาด จัดเก็บในตู้เย็น
     
 3. เคล็ดลับ

  • ดิปปิ้งนี้สามารถนำไปดัดแปลง ทำเป็นน้ำสลัด หรือสเปรดแซนวิช เบอเกอร์ได้

        
         ดูสูตรอาหารเพิ่มเติม