Menu
คะแนน
บทบาทของผู้ช่วยเชฟ

04:22

1. บทบาทของผู้ช่วยเชฟ

มาเรียนรู้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยเชฟมีอะไรบ้าง และทำไมทักษะหลายอย่างของผู้ช่วยเชฟจึงสำคัญในการทำงานในครัวร้านอาหาร

กิจวัตรประจำวันของผู้ช่วยเชฟ

05:15

2. กิจวัตรประจำวันของผู้ช่วยเชฟ

มาดูกันว่ากิจวัตรประจำวันของผู้ช่วยเชฟมีอะไรบ้าง ตั้งแต่การรับของไปจนถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ครัว

ความคาดหวังในตัวผู้ช่วยเชฟ

04:40

3. ความคาดหวังในตัวผู้ช่วยเชฟ

การเป็นผู้ช่วยเชฟต้องมีมากกว่าทักษะด้านการทำงาน ทักษะส่วนตัวและลักษณะนิสัยส่วนตัวก็มีผลเช่นกัน มาดูกันว่านายจ้างคาดหวังอะไรในตัวผู้ช่วยเชฟบ้าง

บทบาทของครัว

02:20

4. บทบาทของครัว

เราสามารถพบเห็นครัวได้ในสถานประกอบการอื่นๆ นอกจากร้านอาหาร มาดูกันว่าทำไมครัวจึงสำคัญในการดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ

การจัดการครัวขั้นพื้นฐาน

05:55

5. การจัดการครัวขั้นพื้นฐาน

การจัดการครัวต้องอาศัยหลักการพื้นฐาน 2 ด้านองค์กรและด้านปฏิบัติการ มาดูกันว่าหลักการเหล่านี้สามารถช่วยให้ประหยัดเวลา เงินทุนและแรงงานได้อย่างไร

หน้าหลัก
เมนู
สั่งสินค้า
รถเข็น
เมนูอาหาร