Menu
คะแนน

สินค้าตัวอย่างฟรี

 1. ข้อเสนอนี้สำหรับ ผู้ประกอบการด้านอาหาร, การจัดส่ง และเชฟ ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ประกอบการสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มาทำงาน/พักอาศัย โดยได้รับการอนุมัติและยืนยันจากหน่วยงานราชการ ให้อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณของราชอาณาจักรไทย
 3. สินค้าตัวอย่างจะจัดส่งให้กับที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ขอรับสินค้าตัวอย่าง 1 สินค้า ต่อ 1 คน และ ต่อ 1 ไอพีแอดเดรสเท่านั้น ขนาดของสินค้าตัวอย่างอาจมีขนาดแตกต่างจากขนาดจริง
 5. จำนวนสินค้าตัวอย่างที่จัดส่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละกิจกรรม การขอรับสินค้าดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที เมื่อมีการยื่นขอที่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ หรือ เมื่อเกินกว่าระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
 6. สงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่ง ในกรณีที่กรอกรายละเอียดและข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ซ้ำซ้อน หรือ ให้ข้อมูลที่ผิดในการลงทะเบียนขอรับสินค้าตัวอย่าง
 7. ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ จะทำการตรวจสอบข้อมูลการยื่นลงทะเบียนในเวลาทำการ (9.00 - 16.00 น.) และผู้ประกอบการด้านอาหารที่ได้รับการยืนยันเท่านั้นจะได้รับสินค้าตัวอย่าง
 8. สินค้าตัวอย่างจะถูกจัดส่งภายใน 60 วันหลังจากได้รับการยืนยันการจัดส่งสินค้าจากบริษัทฯ
 9. สงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งสินค้าตัวอย่าง ในกรณีที่กรอกรายละเอียดและข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่ผิด หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรม
 10. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่นนี้ อนุญาตให้บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ใช้ (รวมถึงเผยแพร่) ข้อมูลที่คุณให้ สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยไม่จำกัดระยะเวลา
 11. บริษัท ยูนีลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดใด ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด/ละเลย ที่นอกเหนือการควบคุมของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย อาทิ การสัญญาณรบกวนเมื่อมีกิจกรรม และความเสียหายหรือความล่าช้าในการลงทะเบียน ในขณะที่ระบบเครือข่ายล่ม หรือการทำงานที่บกพร่องของผู้บริการที่เกี่ยวข้อง ความผิดพลาดหรือการละเลยใดใดในการจัดส่งโดยผู้บริการภายนอก ความผิดพลาดของผู้เข้าร่วมในการจัดส่งข้อมูล และความผิดพลาดหรือการละเลยอื่นๆ เป็นต้น
 12. พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทเอเจนซี่โฆษณา ซับพลายเออร์ เอเจนซี่ หรือผู้บริการภายนอกที่มีส่วนในกิจกรรมนี้ในทางใดทางหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมและโปรโมชั่นนี้
 13. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน
 14. ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมจะถูกตกลงกันอย่างเป็นมิตร
 15. ถ้าโดยเหตุผลใดใดก็ตามที่ทำให้สินค้าตัวอย่างไม่ถูกดำเนินการตามแผน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการชดเชยด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงเท่านั้น
 16. โปรโมชั่นและกิจกรรมนี้ไม่คิดค่าบริการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์จะรับผิดชอบค่าภาษี และค่าจัดส่ง โปรดระมัดระวังการหลอกลวงใดใดที่อาจเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าที่เบอร์ 66(0) 2554 2400
หน้าหลัก
เมนู
สั่งสินค้า
รถเข็น
เมนูอาหาร