I work in ...

Continue

Content is being adapted
based on your type of business

+

ขั้นตอนการทำไข่แดงเค็มสไตล์ตะวันตก

 • Salt 3.0 cup
 • Sugar 1.0 cup
 • Egg 4.0 eggs
 1. ขั้นตอนการทำไข่แดงเค็มสไตล์ตะวันตก

  • นำเกลือและน้ำตาลผสมเข้าด้วยกันในชาม กระจายส่วนผสมเกลือและน้ำตาลประมาณครึ่งหนึ่งบนจานอบหรือถาด เกลี่ยให้เสมอกันและหนาอย่างน้อย ½ นิ้ว ใช้ไข่ไก่กดไปที่เกลือเบาๆ ให้เป็นหลุม โดยให้แต่ละหลุมมีความห่างกันอย่างน้อยครึ่งนิ้ว
  • ตอกไข่แล้วแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกัน วางไข่แดงลงในหลุมที่กดไว้ เมื่อวางไข่แดงครบแล้ว ให้เทเกลืออีกครึ่งที่เหลือลงไป ระวังอย่าให้ไข่แดงแตก
  • เกลี่ยให้ทั่ว ปิดฝา เก็บไว้ในตู้เย็นนาน 5 วัน หากใช้ไข่ขนาดใหญ่พิเศษ ให้เพิ่มวันในการดองด้วย
  • หลังจากผ่านไป 5 วัน ให้เปิดเตาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นำไข่แดงที่ดองได้ที่แล้วมาปัดเกลือออก ล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วซับให้แห้ง
  • จัดไข่แดงใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษไข แล้วนำไปอบด้วยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสนาน 15 - 20 นาที
  • เก็บไข่แดงเค็มที่อบเสร็จแล้วไว้ในขวดโหลและแช่ตู้เย็น เมื่อต้องการใช้ให้นำออกมาคลายความเย็นก่อน สามารถขูดไข่แดงที่ดองแล้วบนซุป พาสต้า สลัด หรือเมนูสปาเก็ตตี้อย่างสปาเก็ตตี้หอยลายผัดพริก
 2. เคล็ดลับ

        Check out other recipes from our expansive collection of recipe choices.
Home
Menu
Products
Cart
Recipes