Menu
Loyalty points

I work in ...

Continue

Content is being adapted
based on your type of business

Ingredients

+

ขั้นตอนการทำซอสเชอโมลา

ขั้นตอนการทำไก่ย่างเชอโมลา

ขั้นตอนการทำสลัดควินัว

ขั้นตอนการทำน้ำสลัดโยเกิร์ตมิ้นท์


Check out Chermoula Grilled Chicken with Quinoa Salad's recipe: how to cook and its ingredients.

...

Method

 1. ขั้นตอนการทำซอสเชอโมลา

 2. ขั้นตอนการทำไก่ย่างเชอโมลา

  • หมักเนื้ออกไก่กับยี่หร่า น้ำมันมะกอก เกลือ พริกไทย หมักทิ้งไว้ให้เข้ากัน
  • นำเนื้อไก่ไปย่างในกระทะ พอมีสีสวยนำซอสเชอโมลาไปทาให้ทั่วชิ้นไก่
  • จากนั้นนำเข้าเตาอบ ค่อยๆ ทาซอสระหว่างการอบ จนสุก นำขึ้นพักไว้ เตรียมจัดพร้อมเสิร์ฟ
 3. ขั้นตอนการทำสลัดควินัว

 4. ขั้นตอนการทำน้ำสลัดโยเกิร์ตมิ้นท์

 5. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

  • สูตรนี้ทำไก่ย่างเชอโมลา สลัดควินัวได้ 4 เสิร์ฟ ราคาต้นทุนสูตรนี้ 169.25 บาท
  • ต้นทุนเฉลี่ยเสิร์ฟละ 42.31 บาท (ราคาของวัตถุดิบอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ซื้อและสถานที่จัดจำหน่าย)
  • ราคาแนะนำขายเสิร์ฟละ 150 บาท

  ดูเมนูอาหารเพิ่มเติมหรือดูเมนูขายของกินยอดนิยม ทำง่าย กำไรงาม
Home
Menu
Products
Cart
Recipes