Menu
Loyalty points

I work in ...

Continue

Content is being adapted
based on your type of business

Ingredients

+

ขั้นตอนการทำแป้งขนมโตเกียว

ขั้นตอนการทำมายองเนสมิโซะ

ขั้นตอนการทำมายองเนสวาซาบิ

ขั้นตอนการทำขนมโตเกียวไส้ปูอัดสาหร่าย

 • Crab Sticks 300.0 g
 • Seaweed 30.0 g

Check out Pancake Roll with Crab Stick and Seaweed's recipe: how to make and its ingredients.

...

Method

 1. ขั้นตอนการทำแป้งขนมโตเกียว

  • ผสมแป้งอเนกประสงค์ผงฟู สูตรดับเบิลแอ็คติง ตราเบสท์ฟู้ดส์น้ำตาลทรายและเกลือเข้าด้วยกัน จากนั้นทำหลุมตรงกลาง ใส่นมสด ไข่ไก่ กลิ่นวานิลลาและน้ำมันพืช
  • คนผสมทุกอย่างจนเข้ากัน นำไปกรองผ่านกระชอน พักไว้
 2. ขั้นตอนการทำมายองเนสมิโซะ

 3. ขั้นตอนการทำมายองเนสวาซาบิ

 4. ขั้นตอนการทำขนมโตเกียวไส้ปูอัดสาหร่าย

  • เตรียมกระทะหรือภาชนะสำหรับทำขนมโตเกียว เปิดไฟกลาง หยอดแป้งลงบนกระทะที่เตรียมไว้
  • สังเกตจนกว่าแป้งเริ่มสุก จากนั้นใส่ปูอัด บีบมายองเนสมิโซะ และมายองเนสวาซาบิ
  • โรยด้านบนด้วยสาหร่าย พับประกบขนมโตเกียวเป็นรูปทรงตามต้องการ
 5. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่

  • สูตรนี้ทำขนมโตเกียวไส้ปูอัดสาหร่ายได้ 10 ชิ้น ราคาต้นทุนสูตรนี้ 115.02 บาท
  • ราคาเฉลี่ยชิ้นละ 11.50 บาท (ราคาของวัตถุดิบเบเกอรี่อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ซื้อและสถานที่จัดจำหน่าย)

  ดูวัตถุดิบเบเกอรี่ราคาพิเศษ
  ดูเมนูอาหารเพิ่มเติมหรือดูเมนูขายของกินยอดนิยม ทำง่าย กำไรงาม
Home
Menu
Products
Cart
Recipes