I work in ...

Continue

Content is being adapted
based on your type of business

+

ส่วนผสมเนื้อสเต๊กและน้ำหมักเนื้อ

 • Chicken Breast 4.0 piece
 • Chicken Breast 0.5 g
 • Chicken Breast 0.5 g
 • Chicken Breast 0.5 g

ส่วนผสมแป้งชุบทอด

ส่วนผสมมันบด

 • Clean Water 300.0 g
 • Chicken Breast 200.0 g
 • Unsalted Butter 20.0 g

ส่วนผสมซอสเกรวี่

 • Water 250.0 g
 • Chocolate Spread 50.0 g
 • Chicken Breast 1.0 g

ส่วนผสมเครื่องเคียง

 • Chicken Breast 50.0 g
 • Chicken Breast 30.0 g
 1. ส่วนผสมเนื้อสเต๊กและน้ำหมักเนื้อ

 2. ส่วนผสมแป้งชุบทอด

 3. ส่วนผสมมันบด

 4. ส่วนผสมซอสเกรวี่

 5. ส่วนผสมเครื่องเคียง

 6. วิธีทํา

  • ทําส่วนผสมของแป้งชุปทอดโดย น้ําแป้งทอดกรอบส่วนที่2 มาผสมกับส่วนผสมข้างต้นคนให้เข้ากันใช้เป็นแป้งชุปทอด พักแช่เย็น
  • ทําซอสเกรวี่โดยนําหม้อซอสมาใส่น้ําสะอาดใส่ผงบราวน์ ซอสลงไปคนให้พอเข้ากัน แล้วค่อยนําไปตั้งไฟให้เดือด หรี่ ไฟใส่วิปปิ้งครีมลงไป คนให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยผงอาโรมาต เดือดอีกครั้งพร้อมใช้
  •  ทํามันฝรั่งบดโดย นําหม้อมาใส่น้ําสะอาดลงไปต้มให้เดือด พอน้ําเดือด หรี่ไฟใส่นมจืด วิปปิ้งครีม ผงอาโรมาตลงไป แล้วจึงใส่ผงมันฝรั่งบด ตราคนอร์ลงไปคนให้เข้ากันด้วย
  • ตะกร้อมือสัก 1-2นาที ดูจากมันบดนั้นดูดซับน้ําเต็มที่ ยกลงจากความร้อน ใส่เนย ลงไปเคล้าให้เข้ากัน พร้อมจัดเสิร์ฟ
  •  นําเนื้อสเต๊กที่ได้มาซับน้ําให้แห้งและปรุงรสด้วยผงอาโรมาต ผงAllSpice ผงปาปริก้า และพริกไทยดําบดให้ทั่วทั้งสองด้าน จากนั้นนําเนื้อไปชปกับแป้งทอด กรอบแบบแห้งส่วนที่1 ให้แป้งติดทั่วแล้วจึงนําไปชุปกับแป้งชุปทอดที่ผสมไว้ก่อนนี้ ชูปให้ติดทั้วทั้งชิ้นหยิบขึ้นมาแล้วไปเคล้ากับแป้งแห้งอีกที ยกสเด็ดให้แป้งส่วนเกิน ออก รอนําลงทอดในน้ํามัน
  •   ในขณะเดียวกันกับที่ชุปแป้งเนื้อสเต๊กนั้น ให้เตรียมกระทะน้ํามันตั้งไฟให้ร้อนปาน กลาง นําชิ้นสเต๊กที่ชุปแป้งแล้วลงทอดให้เป็นสีน้ําตาลทองทั้งสองด้าน ตักขึ้นสเด็ด น้ํามัน พร้อมจัดเสิร์ฟ ทานคู่กับมันฝรั่งบอดน้ําเกรวี่และผักเคียงต่างๆ