I work in ...

Continue

Content is being adapted
based on your type of business

+

ขั้นตอนการทำไส้พิซซ่าค๊อกเทลกุ้ง

 • หอมใหญ่สับ 20.0 g
 • Blanched Shrimps 40.0 g
 • Black Pepper, coarsely ground 1.0 g
 • Unsalted Butter 15.0 g
 1. ขั้นตอนการทำไส้พิซซ่าค๊อกเทลกุ้ง

 2. ขั้นตอนการประกอบพัฟค๊อกเทลกุ้ง

  • ใส่ไส้พิซซ่าค๊อกเทลกุ้ง ลงไปใน วูเลอวองท์ ปริมาณ 1/3
  • ใส่บาลานซ์ มายองเนส ตราเบสท์ฟู้ดส์ ลงไปจนเต็ม
  • นำเข้าอบ 150 องศาเซลเซียส 3-5 นาที
  • พักพัฟค๊อกเทลกุ้งให้เย็นบนตะแกรง
    
 3. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่

  • สูตรพัฟค๊อกเทลกุ้งทำได้ 12 ชิ้น ต้นทุนสูตรนี้ 76.33 บาท
  • ราคาต้นทุนต่อชิ้น 7.63  บาท
     
      
        ดูวัตถุดิบเบเกอรี่ราคาพิเศษ
        ดูสูตรอาหารเพิ่มเติม หรือดูเมนูขายของกินยอดนิยม ทำง่าย กำไรงาม