I work in ...

Continue

Content is being adapted
based on your type of business

+

ขั้นตอนการทำเท้าซั่นไอส์แลนด์ ดิปปิ้ง

  1. ขั้นตอนการทำเท้าซั่นไอส์แลนด์ ดิปปิ้ง

  2. เคล็ดลับการทำเท้าซั่นไอส์แลนด์ ดิปปิ้ง

    • ดิปปิ้งนี้สามารถนำไปดัดแปลง ทำเป็นน้ำสลัด หรือสเปรดแซนวิช เบอเกอร์ได้
    • เพียงผสมมายองเนสกับซอสหรือเดรสซิ่ง ก็สามารถเพิ่มความ กลมกล่อมได้ตามใจชอบ

          ดูวัตถุดิบเบเกอรี่ราคาพิเศษ
          ดูสูตรอาหารเพิ่มเติม หรือดูเมนูขายของกินยอดนิยม ทำง่าย กำไรงาม