Menu
Loyalty points

I work in ...

Continue

Content is being adapted
based on your type of business

Ingredients

+

ขั้นตอนการทำวาฟเฟิลพร้อมไอศครีมซอสสตรอเบอร์รี่


Check out Waffles with Ice Cream and Strawberry Sauce 's recipe: how to make and its ingredients.

...

Method

 1. ขั้นตอนการทำวาฟเฟิลพร้อมไอศครีมซอสสตรอเบอร์รี่

 2. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่

  • สูตรนี้ทำวาฟเฟิลซอสสตรอเบอร์รี่ได้ 5 เสิร์ฟ ราคาต้นทุนสูตรนี้ 94.25 บาท
  • ต้นทุนเฉลี่ยเสิร์ฟละ 18.85 บาท (ราคาของวัตถุดิบอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ซื้อและสถานที่จัดจำหน่าย)
  • ราคาแนะนำขายเสิร์ฟละ 67 บาท

  ดูวัตถุดิบเบเกอรี่ราคาพิเศษ
  ดูเมนูอาหารเพิ่มเติมหรือดูเมนูขายของกินยอดนิยม ทำง่าย กำไรงาม
Home
Menu
Products
Cart
Recipes